Sanat mı, alıntı mı, çalıntı mı, varsayın-tı mı? Ahmet Güneştekin mi, Jim Leedy mi; yoksa Contemporary İstanbul mu?

 

Contemporary İstanbul’un girişinde bir heykeli vurmuşlar…

Her şey gelen bir telefon ile başlamıştı… Merkez bürodan telefon geldiğinde telefonu açıp açmamakta kararsızdım, telefonu açtığımda karşı taraftaki tedirgin sesin Contemporary İstanbul’un girişinde bir heykeli vurmuşlar, hemen oraya gitmelisiniz, dediğini duyunca iyice kararsızlaştım, kararsızlığımın asıl nedeni sanat ile hiçbir ilgisi olmayan birisi olarak anti sanat dedektifi dostumun yerine bir hafta boyunca bakmak zorunda kalışım nedeniyleydi, kararsızlığımın başka bir nedeni ise sürekli kopyacılıkla suçlanan san-atçıların varolduğu ( linkteki dosyaya gidebilirsiniz… ), öyle olmayanlarında burada varolamadığı ve sanat konusunda fazla bir geçmişi olamayan! bir ülkede ‘modern’ sanat işlerine ve kültürüne dahil olmak istemeyişimdi, telefondaki kararsızlığım epey sürmüş olacak ki karşı taraftaki ses yineledi;

oraya gitmelisiniz,

biraz düşündüm ama aklıma bir şey gelmeyince en can alıcı şeyi sordum;

kimi vurmuşlar dediniz,

karşıdaki ses öfkeli bir ses tonuyla yineledi,

heykelin birini vurmuşlar, bize gelen veri böyle,

kısa bir an daha bekledim, aklıma yine bir şey gelmeyince bilgiç görünmek için o malum soruyu sordum,

olay tam olarak nerede olmuş,

karşı taraf yanındaki birisine öfkeli bir ses tonuyla,

kahve dedim kahve; su değil,

dedikten sonra tekrar seslendi,

ölümsüzlük odası diye bir heykelin ortasında bir heykeli vurmuşlar,

canlı bir heykel miymiş,

demiş bulundum,

orasını bilemem; AF 22’de dosyası, şimdi gönderdim, gidin kendiniz bakın,

tam telefonu ve yaşamı kapatmak için iyi günler diyecektim ki tekrar sormak zorunda kaldım,

ölümsüzlük odasında heykeli mi vurmuşlar, eğer öyle ise sonuçta bu teorik olarak pek mümkün de…

karşı taraf,

öyle olmuş,

deyip öfkeli bir tavırla telefonu kapattı, telefondaki kimse içeriden veri aldığımız; dışarıdan selamlaştığımız köstebeklerden birisi olduğu için fazla üsteleyemedim, bilirsiniz; çağdaş sanat işleri de böyle yürür, böyle kimselere fazla soru sormaya gelmezdi, her şeye hakim gibi görünmeniz gerekiyordu, bunu yapmazsanız çalışacak başka birisini bulurlardı hemen, telefonu kapattıktan sonra mutfağa inip kendime bir kahve yaptım, derken ikinci kahve, derken üçüncü, ( oralet kalmamıştı )sonra bir çağdaş san-at kitabı…

“İnsanlar kurtulmadıkça, ezilenler ezenlerden intikam almadıkça, kültür de bir barbarlık belgesi olmaktan kurtulamayacaktır.” Son Bakışta Aşk, Walter Benjamin

Sonra bir kahve daha, aradan bir saat geçince üzerimi değiştirip otoparka indim, son model Porsche Panamera’nın yanına doğru ilerledim, siyah Porsche’nın camında saçımı düzeltmek saygısızlığında bulundum, sonra hemen sağdaki; sondan yirmi sene önceki model bir beyaz Citroen’in kapısını güç bela açıp içeriye girdim ve aracı çalıştırıp ( üçüncü de çalıştı… ) Contemporary İstanbul diye bir yere doğru yola koyuldum…

Yoldayım, soldaki duvarda bir yazı gördüm:

“Çünkü her türlü metalaştırma bir unutmadır: Nesneler tespit edildikleri anda şeyleşir; bu anda nesneler tüm parçalarıyla varolmazlar, nesneye ait bir şeyler unutulmuştur.” Walter Benjamin Üzerine, Theodor W. Adorno

AF22’den dosyayı almak için AF12 yamacından sağa saptım, sonra bahsedilen yere geldim, burasının nasıl bir yer olduğunu anlatmam iş gereği mümkün olmadığı için buradan bu kadar bahsedebilirim ancak, elimde dosya, ön kapağını açmış, dünyalar güzeli beyaz Citroen’e doğru ilerliyordum ki ilk gözüme çarpan şey bu Contemporary İstanbul vaziyetinin bugün sona ereceği oldu, bir saat sonra kapanacaktı, yetişebileceğimi düşündüm, genelde sanat ile ilgili etkinliklere son gün gitmeyi tercih ederim, çünkü sergilerin başında bulunan kimseler ilk gün sanatçı, son gün ise tüccar olurlar, tüccarlarla anlaşmak kolaydır, rakamlardaki sanattan biraz bahsetmeniz yeterli…

Dosyanın arasında bir fotoğraf buldum, şöyle bir şey:

Jim Leedy – The Earth Lies Screaming

 

Bu fotoğrafı görünce aklıma ilk gelen şey bu çalışmaya benzer çok fazla şey gördüğüm oldu… Öncesini mi aramalıyım?  Acaba her şeyin ‘diğer’ her şeyin içindeyken dışında göründüğü  bir kısır döngü içerisinde miyim?

 

Bunun altında başka bir fotoğraf:

Ahmet Güneştekin – Ölümsüzlük Odası

Bu fotoğrafı da görünce aklıma ilk gelen şey bu çalışmaya benzer çok fazla şey gördüğüm oldu… Acaba her şeyin ‘diğer’ her şeyin içindeyken dışında göründüğü  bir kısır döngü içerisinde miyim?

Bunun altında başka bir fotoğraf:

Hossein Edalatkhah – Beyond the Walls

Bu fotoğrafları da görünce aklıma ilk gelen şey bu çalışmaya benzer çok fazla şey gördüğüm oldu… Acaba her şeyin ‘diğer’ her şeyin içindeyken dışında göründüğü  bir kısır döngü içerisinde miyim?

Ahmet Güneştekin:

Bu fotoğrafı da görünce aklıma ilk gelen şey bu çalışmaya benzer çok fazla şey ( fikir ) gördüğüm oldu… Acaba her şeyin ‘diğer’ her şeyin içindeyken dışında göründüğü  bir kısır döngü içerisinde miyim?

Bunun altında başka bir fotoğraf:

Damien Hirst: Portrait of the Artist as a Dead Man

Bu fotoğrafı da görünce aklıma ilk gelen şey bu çalışmaya benzer çok fazla şey ( fikir ) gördüğüm oldu ( bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum )… Acaba her şeyin ‘diğer’ her şeyin içindeyken dışında göründüğü  bir kısır döngü içerisinde miyim?

“İsimler acıtır.” Teori ve Pratik Üzerine Bir Tartışma (1956), Theodor W. Adorno

Ve Göbeklitepe… Üstteki fotoğraflara baktım ve kavramsal ya da görüngüsel olarak buna benzer ( YA DA İLGİLİ ) bir şey görmedim maalesef… Acaba aynı göndermeden algıma gönderilmedi mi?

ASLI GİBİ MİDİR?

Kaynak: Orhan Zafer

 

GÖBEKLİTEPE NE ANLATIR?

12.000 yıllık geçmişiyle insanlığın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, bu unvanı İngiltere’de bulunan Stonehenge’den alıyor. Bu durum tarih yazımının da güncellenmesine neden oluyor çünkü kazıların başladığı 1995 yılından itibaren uygarlığın kökeni hakkındaki bilgileri değiştiren Göbeklitepe, hayvan figürleriyle yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12.000 yıllık dairesel yapılardan oluşmakta. Bu tarih, tarım devriminden hatta ondan da önceki çanak çömlek yapımının icadından bile daha eski… Kaynak Milliyet

Peki neyi neye benzetip, nereden kimi tanımam, neredeki hangi kimseleri hangi biçimde unutmam gerekiyordu… ( Yapısalcı açıdan yeterince açıklayıcı olduğumu düşünüyorum… ) Köstebeğin fotoğrafın arkasına karaladığı nota bakılırsa o heykel bu üstteki fotoğrafın ( ölümsüzlük odası ) ortasında bir yerde vurulmuştu.

 

GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMSÜZLEME

 

GÖNDEREN ( Sanatçı )SANAT ESERİ ( Paket olarak )GÖNDERİLEN ( Göbeklitepe )

=;

DESTEKLEYEN GALERİTOPLUM ESERİ ( İnsan: Paket olarak )←İADE ( Göbeklitepe Posta İdaresi )

Aracı çalıştırıp ( ikinci de çalıştı… ) yola koyuldum, aklıma bu contemporary tanımlamasının ne ile olduğu geldi, AF22 den özel istihbarat veri tabanına ulaştım ve karşıma şunlar çıktı:

Contemporary:

sıfat
çağdaş
contemporarymoderncontemporaneouscoevallatterdayup-to-date
modern
moderncontemporaryadvancedstreamlinedhipnew
günümüze ait
contemporary
çağcıl
moderncontemporary
aktüel
actualtopicalcontemporarynewsworthyup-to-date
yaşıt
coevalcontemporary
eş zamanlarda yaşamış olan
contemporary
isim
yaşıt
peercontemporaryequal
akran
peerfellowcontemporarycounterpartcoequalcompeer
eşzamanlı şey
contemporary
aynı zamanda yaşamış olan kimse
contemporary

 

Bunu görünce sevinmeden edemedim, her ne kadar vurulan bir heykel için oraya gidiyor olsam da eşzamanlı yaşayanların arasında geçen büyük bir sergiye katılacaktım, vurulan heykel polisin ya da sanatçının kavramsal güvenlik şeritleri ile çevrelenmiş olacağına ve onlar varken imza almak dışında fazla araştırma yapamayacağıma göre sergi bitmeden içeriye girip biraz dolaşabilirdim…

( “Benjamin’i de kültürün taşlaşmış, donmuş ya da eski parçaları, alışılmış canlılığını kaybetmiş olan her şey il­gilendiriyordu. İçinde bir doğa manzarası olan ve salladığınızda içinde kar yağan cam kubbeler onun en sevdiği eşyalar arasın­daydı.” Walter Benjamin Üzerine, Theodor W. Adorno )

Ne olduğunu biliyoruz ama yok…

 

Ne yalan söyleyeyim, bu çağdaş sanat denen oluşum hep ilgimi çeker, siz bir musluk yapıyor ve bunu ancak on liraya satabiliyorsunuz, oysa bir çağdaş sanatçı yaptığı bozuk musluğu on milyonlarca dolara satabiliyor, kimse burada bir yeteneksizlik var demesin, çağdaş sanat musluğu akmıyorsa o kavrama su bağlattırmak sizin işiniz…

Yine bensiz birisi aradı:

“Dil, sayısız form içerisinde etkili görünebilir, ama içerdiklerinin dolayımlanması yoluyla etkili olamaz; haysiyetinin ve özünün en saf biçimde açılması yoluyla etkili olabilir. Şiir ve kehanet gibi, dilin etkililiğinin başka formlarını dikkate almıyorsam dilde söylenemez olanın dil billur saflığına erişinceye dek bertaraf edilmesinin dil içerisinde ve böylece dilin içinden bir etki yaratmak için bize verilmiş ve en rahat ulaşabileceğimiz form olduğunu her defasında görmemdendir. Söylenemez olanın bertaraf edilmesi, bence gerçek anlamda nesnel, ayık bir yazma üslubuyla örtüşmektedir ve dil ile eylem arasındaki ilişkinin göstergesidir. Aynı zamanda hem nesnel hem de hat safhada politik bir üslup ve yazma biçiminde anladığım şu: sözden esirgenmiş olana götürmek. Ancak sözsüzlüğün ifade edilemez saf gücünde bu alanın açıldığı yerde, söz ile güdülenmiş eylem arasındaki büyülü kıvılcım sıçrayabilir. Orada ikisinin birliği eşit derecede etkilidir. Ancak bir sözün en derindeki sessizlik nüvesine doğru şiddetli yönelimi, hakiki anlamda etkililiğe nüfuz edebilir. Sözün, tanrısal olana, ‘etkili’ insan eylemlerinden daha uzak olduğuna inanmıyorum; buna bağlı olarak, kendisi ve kendi saflığı dışında, tanrısal olana götürebileceği herhangi bir yol olduğuna da inanmıyorum. Söz bir araç olarak çoğalır.” Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Walter Benjamin

 

O sırada AF7-7 cihazım tıngırdadı, ona kulak verdim:

AFFETMEYENSANAT KLİNİK KRİTİK:

 

“Ahmet Güneştekin’in  dört yıl önce çalışmalara başladığı, 22 bin parça boynuz ve kurukafa dökümü için 35 ton alüminyumun kullanıldığı, 130’a yakın farklı meslekten insanın emeğinin geçtiği  ve bir milyon dolara ‘mal olan’ Ölümsüzlük Odası eseri, 13. Contemporary İstanbul’da açık havada sanatseverlerle buluşacak.”

İşte bu başlık ile başlayan bir haber nedeniyle Ahmet Güneştekin’in Ölümsüzlük Odası isimli büyük boyutlu çalışmasından haberimiz olmuştu. Açık olmak gerekirse isim ilgi çekiciydi, sergileme öncesi yapılan ‘tanıtım ve itibar arttırma’ çalışmaları ise hayli ilgi ve dikkat çekiciydi… Sonra 13. Contemporary İstanbul başladı, affetmeyensanat ekibi olarak her zaman olduğu gibi son gün ‘ci’ ye dahil olduk, Ölümsüzlük Odası sergi binasının dışında açık bir yere; yüksekçe bir platform üzerine konumlandırıldığı için içten içe ‘ci’nin en önem verilecek ‘metası’ olması gerektiğini sürekli haykırıyordu, zaten önündeki fotoğraf çektirme kuyruğundan bunu anlayabilirdiniz…

Çalışmanın etrafında dolaştıktan sonra;

bunun çalıntı olduğunu düşünüyor musun,

diye söze girdi A.,

biraz sessizlik, sonra E. söze girdi,

Jim Leedy’nin bir çalışmasından kopyalanmış, ne büyük bir cesaret değil mi?

Sonra içerideki sergi alanında biraz dolaştık sürekli ‘yüzlerini’ bir arkaplan önünde çekme ve çektirme telaşındaki ‘sanat severler’ arasından zorlukla sıyrılırken… Bu arada A., Ölümsüzlük Odası’nın Göbeklitepe’den ilham alınarak yapıldığından bahsetti,

sahi; öyle miymiş, nerede yazıyor, çok zorlama olmamış mı,

diye sordu E., sonra düşünceli devam etti,

az önce dışarıda gördüğümüz şey ile bu anlatılanlar arasında neden bağ kurmak zorundayım? Neden sürekli ek bir açıklayıcıya ihtiyaç duyuyorum, yoksa sanat eseri artık bir şey anlatamıyor mu?

AffetmiyorumAffet

Ölümsüzlük Odası’ndaki  kafatası Nuh’u temsil ( gönderilen ) ediyor. ( Bizim bu özdeşliği sonradan kurmamız gerekiyor. )

Oysa:

Her şeyin her şeyle özdeş olmasının bedeli hiçbir şeyin kendiyle özdeş olamamasıyla ödenir. Aydınlanmanın Diyalektiği, Theodor W. Adorno

AffetmiyorumAffet

Ahmet Güneştekin’i ve benzer durumdaki kimseleri hangi biçimlerde suçlayabiliriz, elimize ne geçer?

1. Çalışmanız kopyadır. ( Her şey açıkça ortada… )

2. Çalışmanızın bir özgünlüğü yok. ( Tamam, şimdi olacak… )

3. Yapa yapa bunu mu yaptınız, hani nerede sanatsal yetenek, ‘aldığınız’ fikri biraz geliştirseydiniz. ( Ortada meta kalmadı artık, oldu sanki… )

4. Bu çalışma ile Göbeklitepe arasında kurmamızı beklediğiniz bağ o kadar zayıf ki daha biz kurmaya kalkmadan bağ koptu, şimdi ne yapmalıyız? ( Ne meta ne sanat… )

5. Bunca eleştiriye rağmen ( yoksa eleştiriler PR’a dahil mi oluyor istemeden… ) bu çalışma nasıl dünyayı dolaşabiliyor? ( Bir bu eksikti… )

AffetmiyorumAffet

Hani ‘anarşist sanatçılar’ nerede, neden sesleri herkes konuşurken çıkıyor ve kimse bir şey duymuyor?

AffetmiyorumAffet

Neden ‘güncel çağdaş sanat’ sürekli gönderme yapıyor ve yanımda biraz gösterene düşen gösterilen ile gidince gönderdiği şeylerin içi kavramsal olarak boş çıkıyor; geleni kimse tanımıyor? Yoksa marjinal faydanın toplam zarara döndüğü bir arbitraj oyunu içerisinde miyiz? Elimizde alışveriş paketlerine sarılmış halde bekleyen tedavülden kalkması an meselesi san-at eserleri ile bir gönderilen bulma çabası içerisinde kapı-galeri dolaşıp duruyor muyuz?

AffetmiyorumAffet

Neden, o önce desen yapmasını bilsin sonra çağdaş sanat yapsın’ dan öteye gidecek derinlikte eserlerle karşılaşamıyoruz ya da neden, o önce çağdaş sanatı bilsin sonra isterse gerçeği bire bir ve 4K çözünürlükte kopyalayan çalışmalar yapsın’dan öteye gitmemizi sağlayacak karakterde kimselerle pek karşılaşamıyoruz?

AffetmiyorumAffet

Neden san-at eleştirmenleri çok bilmiş?

AffetmiyorumAffet

Neden sürekli gösterene düşen gösterilenler üzerinde kurulan kavramlarla eleştiri yapılamıyor?

AffetmiyorumAffet

Müzikte, özellikle hafif müzikte en sık kullanılan akor yürüyüşü Am-G-F-E dir, bu armonik yapıyı olduğu gibi herhangi bir enstrumanda çalarsanız etrafınızda bulunanlardan şu sesleri duyarsınız, aaa bu şu şarkıya çok benziyor, yok aslında şuna benziyor, diyebilir çünkü armonik yapı üzerinde bir melodik-armonik yapı inşa etmez iseniz bu kalıp her şeye benzer bir halde öylece kalır. Elbette siz bu armonik kalıbı bir takım göndermeler ile ya da çaldığınız akor zincirini yavaşlatıp hızlandırarak farklı bir biçime getirmeye çalışabilirsiniz ama bu hiçbir zaman sağlam kurulmuş, çok sesli bir eser ortaya çıkmasına neden olmaz… Ahmet Güneştekin’in ve diğer ‘sanatçı’ların çalışmalarına baktığımızda gördüğümüz şey bütünüyle bundan ibarettir ne yazık ki…

Bir ölçü sonra E majör akoru da vaziyete dahil oluyor, aynı akor diziliminde olan binlerce şarkı içerisinden başka bir şarkı:

AffetmiyorumAffet

Resim, dolayısıyla sanat ‘kara paranın’ sürekli içinde döndüğü büyük bir endüstri, o nedenle ‘sanat eseri’ olarak tanımlanan her şey, ‘sanatçı’ tarafından ‘kar edilme’ amacıyla yapılmakta, sanat endüstrisi; daha da genelinde ise ‘kültür endüstrisi’ böyle işliyor. Her yanda yoğun bir ‘özgünleşmiş serializm’ var, kopyanın kopyası, yapay kişiselleşmeler bu sanat ürününü iyi bir ‘kar’ olanağı yapıyor. Sanat büyük oranda geçmişin ‘büyük ustaları’ sayesinde standartlaşabildiği için bu standartlaşmaya karşı gösterilen en küçük bir tepki dahi ‘yeni bir dil’ gibi algılanmaya başlıyor, oysa tepkileri gösterenlerin sanatsal derinliği o kadar yüzeyde ki. Sanatsal materyal üzerinde hakimiyet, banka hesabı üzerinde hakimiyettir. Sürekli bu yapay karşı çıkışları çoğalttıkça karşı çıktığınız nesnenin kendisini dahi kaybettiğinizin farkında değilsiniz, bir şeye karşısınız ama neye karşı olduğunuzu kendinizde bir yerden sonra fark etmiyorsunuz…

Nasıl bir dünyada kaldığımı otelciye sordum, müşteriler gidene kadar biraz bekleyin, dedi.

VARAN 1: Bir kimse asla kendini ‘sanatçı’ olarak niteleyemez, nitelememeli, ‘sanatçı’ bir nitelik değil, her kimliği kapsayan nicelikli bir hiç kimseliktir.

VARAN 2: Resim yapıyor olmanız ‘sanatçı’ olduğunuz anlamına gelmez; sadece resim yapıyor olduğunuz anlamına gelir.

VARAN 3: Artan nüfus nedeniyle her gün yeni bir ‘sanatçı’nın türemesi normal; ama hepsinin bu kadar ‘sığ’ olması normal değil.

Elbette;

Sanatçı aslında burada tecimsel kaygılar güderek dışavurumsal keskin çizgiler içerisinde provakatif bir yaklaşım benimseyerek girift bir edinimsel devinimselliği hazırlamış, diyerek işin içinden çıkamayız…

 

 

Contemporary İstanbul’a dönmeden önce birkaç video ‘zoonus’una bakmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

 

GÜNCELLENİYOR…

ZOONUS:

Bir şeyleri  bir şeylere bağlama gayreti sonrası Deep Purple ile Göbeklitepe arasında bir bağ kurmaya çalışalım, videonun çalma düğmesine basınca olacak sanki:

Deep Purple – Smoke on the Water 1972

Deep Purple’ı ( Ritchie demek gerek… ) bir de Astrud Gilberto’ya bağlamaya çalışalım, haydi bırakın çalsın ( Sanki aynı ‘riff’… );

Astrud Gilberto – Maria Quiet 1966

ZOONUS 2:

Medyaya güvenerek ilgisiz iki şey arasında ne tür bağlar kurabiliriz?

 

ZOONUS 3:

Kitle kültürü tarafından ‘san-atsal biçimde’ öğütülmek… Besteci olmak isteyen birisi olarak Adorno’nun gözünden kitle kültürüne müziksiz bir bakış

ZOONUS 4:

Global Çağdaş ( Güncel vs… ) Sanat ne anlatır, neyi anlamlandırır, nasıl anlamsızlaşır? Bir anlam ve anlama çabası bulana kadar… Biraz beklemek, beklemek…

 

Kendine susayan karanlık Thomas… Levinas’ın karanlık seni. İkisi de beklemiyordu ama yine de aralarında bir bekleyiş vardı… Maurice Blanchot

Fildişi kulelerinizi yıkın artık! ( Elbette hiçbir şeyi yıkacağınız yok; o da ayrı konu…) Kendi kurduğunuz-desteklediğiniz jüriler ile kendi kendinize ödüller vermeyi bırakın! ( Bunu yapmaya büyük bir hırsla devam edeceksiniz… ) Kanıksamayın. Kanıksanmayın. ( Bunu da yapmayacaksınız elbette! )

Sonra AF-22 cihazından bir ses geliyor: Anlam aramaya devam etmelisin… Herhangi birisi için değil; anlamsızlığın kendisi için…

 

 

 

GÜNCELLENİYOR…

Comments

comments

  142 comments for “Sanat mı, alıntı mı, çalıntı mı, varsayın-tı mı? Ahmet Güneştekin mi, Jim Leedy mi; yoksa Contemporary İstanbul mu?

 1. 13 Mart 2019 at 17:37

  I couldn’t refrain from commenting. Well written!

 2. 9 Nisan 2019 at 00:18

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will
  be waiting for your further write ups thank you once again.

 3. 18 Nisan 2019 at 20:22

  If you are going for most excellent contents like me,
  simply go to see this website every day for the reason that it offers feature contents,
  thanks

 4. 19 Nisan 2019 at 23:11

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more on this topic, it might not be a taboo matter but usually
  people do not talk about such topics. To the next!
  Many thanks!!

 5. 20 Nisan 2019 at 09:52

  I used to be able to find good information from your content.

 6. 20 Nisan 2019 at 23:48

  Valuable information. Lucky me I discovered your web site by chance,
  and I am stunned why this twist of fate
  did not took place in advance! I bookmarked it.

 7. 21 Nisan 2019 at 15:23

  This is my first time visit at here and i am in fact impressed to read everthing at
  one place.

 8. 22 Nisan 2019 at 13:07

  Good information. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon).
  I have book-marked it for later!

 9. 25 Nisan 2019 at 14:30

  I’ve been browsing on-line more than three hours lately, yet I by no means discovered any interesting article like yours.
  It’s lovely value sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers
  made excellent content material as you did, the net shall
  be a lot more helpful than ever before.

 10. 27 Nisan 2019 at 00:55

  Hello There. I discovered your weblog using msn.
  That is a very neatly written article. I will be sure
  to bookmark it and return to learn extra of your helpful information.
  Thank you for the post. I’ll certainly comeback.

 11. 27 Nisan 2019 at 11:31

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very helpful information specially the last part 🙂 I care for
  such information much. I was looking for this particular info for a long time.

  Thank you and good luck.

 12. 28 Nisan 2019 at 18:52

  I blog quite often and I genuinely appreciate your information. This article has really peaked my interest.
  I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once per
  week. I opted in for your Feed too.

 13. 29 Nisan 2019 at 01:26

  Financial advisors enterprise is individuals business.

 14. 30 Nisan 2019 at 01:02

  Hi there to every one, as I am actually eager of reading this website’s post to
  be updated on a regular basis. It includes nice material.

 15. 30 Nisan 2019 at 02:12

  Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a
  blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

  If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 16. 30 Nisan 2019 at 02:15

  A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that
  you need to publish more about this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people do
  not talk about these subjects. To the next! All the best!!

 17. 30 Nisan 2019 at 06:40

  When I initially left a comment I seem to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each
  time a comment is added I receive 4 emails with the same comment.
  Perhaps there is a means you can remove me from that service?
  Thanks!

 18. 30 Nisan 2019 at 17:41

  I have been browsing online more than 3 hours
  today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 19. 30 Nisan 2019 at 20:32

  I was suggested this web site through my cousin. I’m no longer sure whether or not this put up is
  written through him as nobody else recognise such distinctive approximately my problem.
  You’re incredible! Thank you!

 20. 1 Mayıs 2019 at 02:20

  I was recommended this website by means of my cousin. I am now not positive whether this submit is written through him as no one else understand such precise approximately my difficulty.

  You’re wonderful! Thanks!

 21. 1 Mayıs 2019 at 05:27

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted
  to say great blog!

 22. 1 Mayıs 2019 at 15:00

  Howdy! I realize this is sort of off-topic however
  I had to ask. Does running a well-established website like yours
  require a large amount of work? I’m brand new to
  running a blog however I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

 23. 1 Mayıs 2019 at 15:21

  I need to to thank you for this good read!! I absolutely loved every
  little bit of it. I’ve got you bookmarked to
  check out new stuff you post…

 24. Pam
  1 Mayıs 2019 at 15:44

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on.
  You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful
  to you.

 25. 1 Mayıs 2019 at 16:24

  Hi there to all, for the reason that I am actually keen of reading this web
  site’s post to be updated daily. It contains good material.

 26. 1 Mayıs 2019 at 17:15

  I every time used to study article in news papers but now as I am a
  user of net so from now I am using net for articles, thanks to web.

 27. 1 Mayıs 2019 at 21:58

  Why users still use to read news papers when in this technological globe all is available on net?

 28. 1 Mayıs 2019 at 22:04

  I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The
  web site style is wonderful, the articles is really excellent :
  D. Good job, cheers

 29. 2 Mayıs 2019 at 02:54

  Hi mates, how is all, and what you want to say about this piece of writing, in my view
  its really awesome in support of me.

 30. 2 Mayıs 2019 at 03:32

  Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve
  truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing on your feed
  and I’m hoping you write again very soon!

 31. 2 Mayıs 2019 at 09:32

  Yes! Finally someone writes about ig.

 32. 2 Mayıs 2019 at 11:11

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this site? I’m getting fed
  up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
  looking at alternatives for another platform. I would be great if
  you could point me in the direction of a good
  platform.

 33. 2 Mayıs 2019 at 11:22

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at many of
  the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be book-marking it and
  checking back often!

 34. 2 Mayıs 2019 at 22:24

  I am sure this article has touched all the internet users, its really really nice post on building up new
  web site.

 35. 3 Mayıs 2019 at 07:01

  Pretty portion of content. I simply stumbled upon your blog and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I fulfillment you get admission to
  constantly fast.

 36. 3 Mayıs 2019 at 09:27

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?

  My website is in the exact same niche as yours
  and my visitors would truly benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

 37. 3 Mayıs 2019 at 11:23

  Hey very nice blog!

 38. 3 Mayıs 2019 at 21:45

  What’s up to every one, the contents existing at this website are actually awesome for people knowledge, well, keep up the
  good work fellows.

 39. 3 Mayıs 2019 at 23:27

  Ahaa, its good dialogue regarding this post here at this blog, I
  have read all that, so now me also commenting here.

 40. 4 Mayıs 2019 at 01:20

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this website on regular
  basis to obtain updated from most up-to-date reports.

 41. 4 Mayıs 2019 at 06:41

  I read this article completely concerning the resemblance of newest and earlier technologies, it’s remarkable article.

 42. 4 Mayıs 2019 at 10:01

  This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 43. 4 Mayıs 2019 at 18:09

  Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

 44. 5 Mayıs 2019 at 01:33

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t
  already 😉 Cheers!

 45. 5 Mayıs 2019 at 02:58

  What’s up to every body, it’s my first pay a visit of this webpage;
  this weblog includes amazing and really good stuff in support
  of readers.

 46. 5 Mayıs 2019 at 16:09

  bookmarked!!, I like your web site!

 47. 5 Mayıs 2019 at 17:05

  I am regular reader, how are you everybody?
  This post posted at this web page is in fact pleasant.

 48. 5 Mayıs 2019 at 22:27

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I
  find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and aid others like you
  helped me.

 49. 6 Mayıs 2019 at 01:42

  I was recommended this web site by means of my cousin. I am now not sure whether this post is written by way of
  him as nobody else recognize such specific about my problem.
  You are incredible! Thanks!

 50. 6 Mayıs 2019 at 01:48

  It’s hard to find experienced people for this topic, but you seem like you know what you’re talking about!

  Thanks

 51. 6 Mayıs 2019 at 01:59

  What’s up to every one, it’s genuinely a nice for me to visit this
  website, it includes useful Information.

 52. 7 Mayıs 2019 at 01:44

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to
  seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social
  networks!

 53. 7 Mayıs 2019 at 06:19

  Good blog post. I certainly appreciate this site. Keep it up!

 54. 7 Mayıs 2019 at 15:56

  I am really glad to read this webpage posts which carries lots of useful facts, thanks for providing these information.

 55. 7 Mayıs 2019 at 18:10

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend
  your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had
  been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  concept

 56. 7 Mayıs 2019 at 23:26

  Keep this going please, great job!

 57. 8 Mayıs 2019 at 10:29

  Spot on with this write-up, I truly feel this website needs far more attention. I’ll probably be returning
  to read through more, thanks for the advice!

 58. 8 Mayıs 2019 at 17:21

  It’s hard to come by well-informed people in this particular
  topic, however, you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 59. 9 Mayıs 2019 at 13:27

  What you said was actually very reasonable. However, think
  about this, suppose you added a little information? I ain’t saying your information isn’t good.,
  however what if you added something to possibly get folk’s attention? I mean Sanat mı, alıntı mı, çalıntı
  mı, varsayın-tı mı? Ahmet Güneştekin mi, Jim Leedy mi; yoksa Contemporary İstanbul
  mu? – ₳AFFETMEYENSANAT is kinda vanilla. You ought to glance at Yahoo’s
  front page and see how they create post headlines to get viewers interested.
  You might add a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve got to say.

  Just my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.

 60. 10 Mayıs 2019 at 02:42

  This is very fascinating, You’re an overly skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look ahead to seeking extra of
  your magnificent post. Additionally, I have shared your website in my social networks

 61. 10 Mayıs 2019 at 14:46

  I used to be able to find good advice from your articles.

 62. 10 Mayıs 2019 at 17:12

  This is really attention-grabbing, You’re a very professional blogger.

  I’ve joined your rss feed and sit up for searching for extra of your wonderful post.

  Additionally, I have shared your site in my social networks

 63. 11 Mayıs 2019 at 16:10

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new
  apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 64. g
  12 Mayıs 2019 at 09:10

  magnificent issues altogether, you just won a new reader.
  What might you recommend about your submit that you just made a few days
  ago? Any sure?

 65. g
  13 Mayıs 2019 at 00:21

  Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
  you happen to be a great author.I will always bookmark your
  blog and will often come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice holiday weekend!

 66. 14 Mayıs 2019 at 23:35

  Hi there every one, here every one is sharing these kinds of know-how,
  therefore it’s fastidious to read this blog, and I used to visit this
  webpage daily.

 67. 15 Mayıs 2019 at 03:55

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I
  guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips and hints for first-time blog writers?

  I’d really appreciate it.

 68. 15 Mayıs 2019 at 04:03

  Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am
  trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few
  of your ideas!!

 69. 15 Mayıs 2019 at 17:06

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

 70. 15 Mayıs 2019 at 18:44

  An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this.

  And he in fact ordered me breakfast because I discovered it
  for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU
  for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to
  discuss this issue here on your web page.

 71. 16 Mayıs 2019 at 01:45

  These are actually wonderful ideas in concerning blogging.

  You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.

 72. 16 Mayıs 2019 at 11:23

  Paragraph writing is also a excitement, if you know then you can write if not it
  is complex to write.

 73. 16 Mayıs 2019 at 11:48

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to
  get nearly anything done.

 74. 16 Mayıs 2019 at 11:58

  Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where
  to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 75. 16 Mayıs 2019 at 15:21

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 76. 16 Mayıs 2019 at 21:18

  It’s in reality a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 77. 17 Mayıs 2019 at 10:49

  And that is an investment risk price taking.

 78. 17 Mayıs 2019 at 19:40

  Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be
  book-marking and checking back often!

 79. 18 Mayıs 2019 at 11:25

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on numerous websites for about a year and am worried about
  switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 80. 18 Mayıs 2019 at 19:45

  It’s remarkable to go to see this site and reading the views of all friends about this post,
  while I am also zealous of getting know-how.

 81. 18 Mayıs 2019 at 20:46

  What’s up, always i used to check website posts here early in the dawn, since i like to gain knowledge of
  more and more.

 82. 18 Mayıs 2019 at 21:48

  Traders do pay direct and indirect costs.

 83. 19 Mayıs 2019 at 00:44

  Take into account investments that offer quick annuities.

 84. 19 Mayıs 2019 at 01:16

  What’s up everyone, it’s my first pay a visit at this site,
  and article is actually fruitful in favor of me, keep up posting these types
  of content.

 85. 19 Mayıs 2019 at 14:52

  First of all I would like to say great blog! I had a quick question in which
  I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply
  just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Kudos!

 86. 19 Mayıs 2019 at 18:22

  Thank you to your interest in Investment Recommendation.

 87. 20 Mayıs 2019 at 04:31

  Appreciate this post. Let me try it out.

 88. 20 Mayıs 2019 at 14:02

  A monetary advisor is your planning accomplice.

 89. 21 Mayıs 2019 at 02:41

  Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 90. 21 Mayıs 2019 at 06:06

  What’s up, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing data,
  that’s really good, keep up writing.

 91. 21 Mayıs 2019 at 09:29

  Hmm it seems like your website ate my first comment
  (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am
  an aspiring blog writer but I’m still new to everything.

  Do you have any recommendations for rookie blog
  writers? I’d really appreciate it.

 92. 21 Mayıs 2019 at 15:38

  Hi, its nice paragraph on the topic of media
  print, we all be familiar with media is a fantastic source of information.

 93. 22 Mayıs 2019 at 06:58

  fantastic points altogether, you simply gained a new reader.
  What might you recommend in regards to your publish that you made some
  days ago? Any positive?

 94. 22 Mayıs 2019 at 07:48

  Schwab Clever Portfolios invests in Schwab ETFs.

 95. 23 Mayıs 2019 at 05:43

  Hi to every one, the contents present at this website are
  actually amazing for people knowledge, well,
  keep up the good work fellows.

 96. 23 Mayıs 2019 at 11:54

  Fantastic blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally
  confused .. Any ideas? Appreciate it!

 97. 25 Mayıs 2019 at 01:18

  I think this is one of the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark
  on few general things, The web site style is perfect, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

 98. 28 Mayıs 2019 at 09:26

  I love it when people come together and share opinions.
  Great site, stick with it!

 99. 29 Mayıs 2019 at 03:20

  Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and come with approximately all significant
  infos. I would like to look extra posts like this .

 100. 29 Mayıs 2019 at 17:20

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 101. 30 Mayıs 2019 at 09:19

  Keep on working, great job!

 102. 31 Mayıs 2019 at 23:35

  I seriously love your site.. Pleasant colors & theme. Did you
  create this site yourself? Please reply back as I’m attempting to
  create my own personal site and want to know where
  you got this from or what the theme is named.
  Appreciate it!

 103. 1 Haziran 2019 at 14:19

  For latest information you have to pay a quick visit internet and on the
  web I found this website as a finest website for hottest updates.

 104. 1 Haziran 2019 at 18:43

  Hello! Do you know if they make any plugins to protect against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any suggestions?

 105. 1 Haziran 2019 at 23:07

  This is my first time pay a visit at here and i am really
  impressed to read all at alone place.

 106. 2 Haziran 2019 at 05:10

  Now it is time to choose your particular investments.

 107. 3 Haziran 2019 at 03:09

  You are so awesome! I don’t think I’ve truly read a single
  thing like that before. So wonderful to find someone with
  a few unique thoughts on this subject. Seriously..

  thank you for starting this up. This website is one thing that is required
  on the internet, someone with a little originality!

 108. 3 Haziran 2019 at 14:16

  Hello, i believe that i noticed you visited my website so
  i got here to return the choose?.I’m attempting to to
  find issues to improve my site!I assume its ok to use some of your concepts!!

 109. 4 Haziran 2019 at 12:52

  I need to to thank you for this very good read!! I absolutely loved
  every little bit of it. I have got you bookmarked to check out new things you post…

 110. 4 Haziran 2019 at 17:39

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I
  find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 111. 5 Haziran 2019 at 11:45

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually understand what you are
  talking about! Bookmarked. Please also discuss with my
  web site =). We could have a link alternate arrangement among
  us

 112. 5 Haziran 2019 at 16:35

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group.
  Chat soon!

 113. 5 Haziran 2019 at 17:58

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 114. 6 Haziran 2019 at 02:08

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

 115. 6 Haziran 2019 at 09:42

  Hey there! This is kind of off topic but I need some
  advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty quick. I’m thinking about making my own but
  I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?

  Thanks

 116. 6 Haziran 2019 at 11:37

  These are in fact enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.

 117. 6 Haziran 2019 at 17:39

  Wonderful goods from you, man. I have be mindful your stuff previous
  to and you are just extremely excellent. I really like what you’ve got
  right here, certainly like what you’re stating and the way during which you assert
  it. You’re making it enjoyable and you still care for to stay it wise.
  I can not wait to read much more from you.
  This is actually a tremendous site.

 118. Tim
  6 Haziran 2019 at 21:12

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 119. 7 Haziran 2019 at 05:59

  Great article, just what I needed.

 120. 7 Haziran 2019 at 07:51

  You can certainly see your expertise within the article you write.

  The world hopes for even more passionate writers
  like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 121. 7 Haziran 2019 at 08:26

  This is my first time pay a visit at here and i am genuinely
  pleassant to read all at one place.

 122. 7 Haziran 2019 at 10:34

  Very good info. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 123. 7 Haziran 2019 at 13:40

  You are so interesting! I don’t believe I’ve truly read anything like that before.
  So great to discover someone with original thoughts on this subject.
  Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with a
  little originality!

 124. 8 Haziran 2019 at 13:37

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 125. 8 Haziran 2019 at 21:58

  My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.

  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time
  I had spent for this info! Thanks!

 126. 9 Haziran 2019 at 00:22

  I don’t even know how I ended up here, but I
  believed this publish was good. I don’t recognize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger when you are not already.
  Cheers!

 127. 9 Haziran 2019 at 03:28

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 128. 9 Haziran 2019 at 08:03

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 129. 9 Haziran 2019 at 17:23

  Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since
  i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 130. 10 Haziran 2019 at 11:08

  Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to
  say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I am hoping you write once more very soon!

 131. Lin
  11 Haziran 2019 at 05:30

  This is true for funding advice as properly.

 132. 11 Haziran 2019 at 14:36

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

 133. 14 Haziran 2019 at 07:08

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 134. 15 Haziran 2019 at 07:38

  Contemplate investments that provide speedy annuities.

 135. 16 Haziran 2019 at 18:22

  This is a topic that is close to my heart…
  Thank you! Where are your contact details though?

 136. 17 Haziran 2019 at 21:09

  I do trust all the ideas you’ve offered on your post.
  They’re really convincing and will definitely work. Still, the
  posts are too quick for beginners. May just you please lengthen them
  a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 137. 18 Haziran 2019 at 05:00

  Keep on writing, great job!

 138. 18 Haziran 2019 at 08:53

  I believe that is among the most significant info for me.
  And i’m satisfied reading your article. But should statement on few general issues, The site style is perfect,
  the articles is in reality excellent : D. Just right job, cheers

 139. 18 Haziran 2019 at 19:13

  Howdy! This article couldn’t be written any better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!

  He constantly kept talking about this. I most certainly will send this information to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 140. 18 Haziran 2019 at 21:06

  Schwab Clever Portfolios invests in Schwab ETFs.

 141. 19 Haziran 2019 at 04:57

  If you want to obtain a great deal from this post then you have to apply such techniques to your
  won webpage.

 142. 19 Haziran 2019 at 09:55

  Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have
  no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − 9 =