Sanat kuramları ve felsefesinin fenomenolojik eleştirisi ve kuramsız bir öneri

1.

Sanatı tanımlama çabalarına fenomenolojik bir göz atma ile başladı bu dosya, tıpkı tüm sanat kuramlarının da yola ilk olarak sanatı tanımlamaya kalkarak başlamaları gibi, sanat felsefesi kuramlarına birer ikişer değinmeden önce, sona geldiğimizde yine en başa geleceğimizi belirtmemiz gerektiğini şimdiden söylemeliyiz, başladığımız yerde yer alan soru ise burada bağsız oluşun ‘bağlamı’ olarak şu sorudan ibaret: Sanatın tanımı nedir?

 

Žižek, Duchamp’ın ‘Çeşme’sinden bahsederken, ( Konuşan Kafalar – Sanat ) sanatın: diğerlerinin kabul ettiği şeyin eninde sonunda sanat olarak kabul edilmesi ile oluştuğundan bahseder, Žižek gibi bir ‘felsefeci’nin sanatın tanımını genel kabule yaslar görünmesi ilgiye değer…

 

Önereceğimiz birkaç kavram olacak ama öncesinde kavram önermenin ne anlama geleceğine bir bakmalıyız:

 

2.

KAVRAM “KAVRAMI”

 

Anlam kavramı kavram kavramı değildir. Dolayısıya anlam kavrama eşit değildir. Anlamak için kavramak zorunda değilim, kavradıysam anlamak zorundayım, yanlış anlamış olsam da…

3.

Kavram ‘kavramı’ üzerine kavramsız bir fenomenolojik bilinçakışı:

Kimi kavramlar bir dilden diğer dile çevrilemez, önereceğimiz kavramın çevrilebilmesi mümkün olmalı mı, kavramın içkinliği diğerlerine sıkı bir bağ kuracak biçimde oluşmalı, felsefe elbette kavramlar üretme işi olarak görülebilir ama içkinlikleri bir dışsallığa karşılık gelemiyorsa kavramlar kavramsızdır, Platon’un idealarına baktığımızda bugün dahi neyi kavramaya çalıştıklarını algılayabiliyoruz, o halde bir tutarlılık içerisinde kavramına ermeli kavramlar, kavramlar diğer kavramlar ile eleştiriye açılır, anlamlarımız ile bunun dile dönüşmüş harfleri arasında işlenmesi zaman alan bir süreç var, gösteren ile gösterilen birbirine eş değil, aralarındaki bağlar ise hiç belirlenebilir değil, dilin anlamları dilden bağımsızlaşabiliyor, anlamıma senin ulaşman çoğu zaman birebir olmuyor, anlaşılmak için olmayan bir sen icat ediyor ve ona seslenmek zorunda kalıyorum, en azından kendim tarafından anlaşılmak için, anlamımı kelimelere bağlasam da bu bağlar olmayan sene bütünüyle görünmüyor, anlam sürekli değişmeye açık halde kelimelerin etrafında geziniyor, onları kelimelerime sen için eşitlemem mümkün olmalı aslında, ama sen kelimelerim ilk işaretleri olan seslerden başladığın için sondan başa bir iletişim kurmak zorunda kalıyoruz, kavramlarım ise tarihsel bir anlatı içerisinde bir sürü düşünce barındırabildiği için daha sana ulaşamıyorken başka bir dile ulaşabileceğimi düşünmem için işlevsel bir felsefe dili kurmam gerekiyor…

4.

Çevrilmeye açık kavramlara ihtiyacım olacak…

 

Felsefe yapmanın birinci kuralı gerçeğin değil bir kavramın üzerine düşmek…

 

Bu düşüş düşüş bağlamımı verir…

 

Heidegger’in önerisi: Dil varlığın evidir, o halde varolmayanını; varlığın evi dışarıda bırakır, dile dayanarak varolmayanın tanımını yapmak zordur, zordur çünkü varlığın evinin dışında dil kavramsız kalır.

 

Anlamları kaçırmamak için onları kavramaya çalışıyor ve buna ‘kavram’ diyorum, yeterince anlamımı kavrayamazsam kendimi anlayamıyor, yeterince kavramımı yapamazsam kendimi kavrayamıyorum.

 

Düşünüyorum demenin başka yolu kavrıyorum diyebilmem, kavradıkça düşünüyorum, kelimeler siliniyor, kelimesiz düşünmeye başlıyorum, kavramlarım kavramın anlamından uzaklaşamaya başladığında kendim olarak düşünemediğimi seziyorum, kavram kargaşasına düşmemek zorundayım, adil olmak ile eşit olmak aynı anlama gelmez, aynı kavrama ise hiç denk gelmez.

 

Görüyorum + görüyorsam algılıyorum + algılıyorsam anlamaya başlıyorum + anlamaya başlıyorsam kavrıyorum + kavramaya başlıyorsam düşünüyorum + düşünmeye başlıyorsam dilin dışına çıkmaya çalışıyorum.

 

Anlamış olmam kavramış olmam değil, kavramış olmam için görünüşten ayrılmam, anlamanın aracılarından uzaklaşmam gerekli, kavrayışım; anlama sürecine kendimi dahil ederek kavramım olmaya başlıyor.

 

Kavradıkça onun olmayanına yaklaşmaya başlıyorum.

 

İyi ya da kötü varsa etik olur.

 

Doğrum ya da yanlışım varsa geçerli olmasını beklediğim bir önermem olur.

 

Dikkatin dağınıksa kavramların kavranamaz, bilinçaltın yanına yaklaşılmaz bir bilinç inşa etmiştir.

5.

Sanatın göstergebilimine! dair,

 

Sanatın nesnel koşulları çoğu zaman göz önündedir, bir galeri, müze, kurum, materyal vs. size bir şeyi sanat olarak sunar, hatta çoğu zaman sunmak, göstergebilimin başlangıçtaki “anlamlama” evresine karşılık gelir ve sundukları şeyi hemen “sanat” olarak kabul etmenizi isterler, sizin öznel görüşlerinizi onlar için “manipüle” edilmeyi bekleyen bir dışsallıktan ibarettir, sanatın dış yüzeyi, yapılan reklam bize dışarıdan gayet güçlü ve kapsayıcı görünebilir ama kendimizde bu ne ifade eder diye sorarsak büyük bir boşluk ile kala kalabiliriz, oysa bu durumda bensiz Benjamin kültür endüstrisi ile kala kalır, kendimiz için o sanat yapıtı anlaşılmıyor, değerlenmiyordur ama dış dünyada olabilecek en büyük değeri alabiliyordur, fenomenolojik yaklaşımımız toplumun ve kurumların getirdiği ön kabuller ( ve sanat tanımları ) üzerine değil de o yapıtlar karşısında oluşan “içsel” deneyimler üzerinden ilerler ise sanat bizde yeni bir “anlam” kurmaya başlar, unutulmamalı ki ‘sanatçı egosu’ “aşkın” bir yanılgı içerir, yöneldikçe kendini aldatır, bir sanat yapıtı, ona eriştiğimiz oranda onun sembolleri ile değerlenir kılınır, sanat yapıtı deneyimi çoğu zaman bir diğer deneyimi koşullamaz, her deneyim koşulsuzlaşır, sanat; sosyal bir olgu içerisinde bireyselleştiği ölçüde fenomenolojik yaklaşımın araştırma ve sorgulama alanına dahil olur… Ne diyorduk: Giremezsem sanat çöplüktedir!

Sanatı anlamak için dışarıdan bakmak yetmez çünkü dışarıdan bakan “ben” değilimdir çoğu zaman, başkasının öznesiz öznelliği ile bakınırım, özne görünmüyordur ama özne olduğuna şüphe yok gibi görünür, sanatın kendi içinde sembolleri vardır; dışarıdan onu çözümlemeye çalışmak bu sembolleri gözden kaçırmaya neden olur, sanatı kendi “içsel” alanımda yeniden oluşturamıyorsam dışarıda yok olma ihtimali her zaman vardır, o dışarıda bir sanattır ama onu sunum ortamlarının dışında, bir yol kenarında gördüğümde sanat yapıtı olarak bakmayı gözden çıkarmış olabilirim, bu gözden çıkma; kendi içimdeki bir boşluğa göz atmadır, sanat bulunduğu grupta anlamlı olan; grubun dışına uzandığında anlamsızlaşabilen olgular bütününü de kapsar, bu elbette o sanat yapıtının anlamsız olduğunu göstermez, bir anlamsızlığa göre anlamlı olabileceğine işaret eder, ona anlam vermek için o gösterilenin alanına gösterilenlerle işlevsellik içerisinde bağ kurarak girebilmem gerekir.

 

Sanat bize nasıl görünüyorsa öyledir, demek için gösterileni bir yönelimsel bilinç içerisinde bütünüyle kavramam gerekir, Husserl, nesneler bize nasıl görünüyorsa öyledir, derken sanat yapıtının “kendini sanat” olarak ilan etmesine işaret etmiyordu kuşkusuz, burada işaret edilen görünenin özündeki bilinçti, sanat eğer kendine özgü birtakım çağrışımlar ve göndermeler barındırıyorsa o göndermeleri bilmeyen için adsız bir sanattır, sanatı anlamak için sanat ile ilgilenmek değil, onun anlamının içinde olmak gerekir önce, sanat ile ilgilenmek sanata “içeriden bakmayı” sağlamaz çoğu zaman, oysa yapılması gereken: sanatın içsel alanını tüm yeniliklere, öncü sanata da yer bırakacak biçimde saptamak ve başımızı biraz yukarıya kaldırıp içinde olduğumuz şeyin ne olduğuna bakmaktır.

6.

Tüm bu bilinçakışı kavramsızlaşma çabasından sonra ilk kavramımızI verelim ve hangi anlam üzerine inşa edildiğini sonraya bırakarak sanat kuramlarına geçelim, işte ilk kavramımız: Adsızanlamsanatı ( ad verilmeyi bekleyen anlam )

7.

BİR ÖNERİ:

 

“Konu”, “içerik”, “öz”, “kavram olarak sanat tarihi”, “gelenek”, “modern”, “klasik”, “biçim”, “üslup”,  “yaratıcılık”, “modernizm”, “postmodernizm”… tüm bu kavramların anlam alanı henüz adlandırılamamışken kavramlarla düşünüyor olduğumuzu söylemek ne kadar kesin bir ‘anlam’ içeriyor?

 

O halde kavramlardan önce adlandırılmamış anlamlarımızı ne kadar ortak dil ile ‘anlaşılır’ kıldığımıza bakmalıyız.

 

Şimdi sanat felsefesi kuramlarına göz atalım biraz:

8.

Yansıtmacı kuram:

Affetmeyen sorular: Yansıtmacı kurama göre sanatçı bir manzaraya ya da nesneye bağlı kalarak onu ‘yansıtmak’, onu olmadığı yere boyamak ya da ‘çizmek zorunda, peki her ‘nesneyi’ yansıtarak oluşturduğumuz eserleri: heykeller, portreler, peyzajlar, neden sanat yapıtı olarak kabul ediyoruz, geçeği yansıttığı için mi? O halde bu kuram fotoğraf ve video kayıt cihazlarının icat edilmesiyle evrensel bir kuram olamayacağını bize gösteriyor çünkü fotoğraf makinesi gerçek nesneyi daha iyi yansıtabiliyor…

 

Yansıma ——-> Nesneden özneye

 

O halde başka bir arayış içerisine girmeliyiz…

Fenomenoloji bizim dış dünyaya ‘içkin’ bakabilmemizin imkanlarını araştırır, gerçekliğin görünen yüzlerini sorgulamamızı sağlar, peki gerçek nedir, gerçek dış dünyada mıdır, yoksa onlardan aldığımız duyumlar mı bizim gerçekliğimizi belirler?

Burada yansımanın yön değiştirdiğini görmek mümkün, dış dünyayı yansıtmak olan yansıtmacı kuram, birden içkinliğe doğru yön değiştiriyor ve ona karşı olan bir sanat kuramı beliriyor, bu kuram ise iç dünyanın yansımasını dışa vurmaya dayalı olan: dışavurumcu sanat kuramı.

Dışavurumcu sanat kuramı ‘içte’ olan şeyi yansıtma çabasında, algının simgeleri, duyusal izlenimler sürekli değişebilir halde, sanatçı doğaya baksa da onda uyanan izlenimlere ve uyanan algı birleşimlerine göre sanat yapıtını oluşturmaya çalışıyor, içten içe yapıtıyla bir duygu uyandırmaya çalışıyor, dünya karşısındaki değişimi yapıtına yansımaya başlıyor, kendi düşünceleri diğerlerinin düşünceleri ile uyuşmak zorunda değil çünkü kendi içselliğini yansıttığını düşünüyor, onun için nesnelerden çok nesnelerin ardına gizlenmiş tinsellik önemli, göğün tümü birden koyu bir kızıla bürünebiliyor, renkler aşırı parlarken çizgiler iç çığlığını sessizce dışa vurmak istercesine iç içe geçip ‘karmaşık’ bir düzen içerisinde görünebiliyor, nesnelerin biçimi gittikçe bozuluyor, Munch’ın Çığlık tablosu hatırlanırsa söylemek istediklerimiz bütünüyle görünecektir.

 

Yansıma ——-> İçren dışavuruma

 

Biçimci kuram: bur kurama göre sembollere pek ihtiyacımız yok, aslında sanata da ihtiyacımız olup olmadığı tartışmalı, “nötr”lük ön planda, her yanda geometrik figürler geziniyor ve biçimin renklerle birlikte kendilerinden ibaret olduğunu ilan ediyor, zihin nesneler üzerinde bir mantık kuruyor ve resmin temel biçimi oluyor, kareler, açık alanda sergilenen ‘kareli’ işler her yana biçimciliği yaymaya başlıyor.

 

Yansıma ——-> Kareden karenin koyulduğu kutunun karesine

 

Yeni biçimci kuram: Kareler aslında yuvarlağın köşeleri.

 

Yansıma ——-> Kareden karenin gölgesine

 

İşlevselci kuram: Sanat yapmak kolay, evinizdeki her türlü eşya, bir takım gerekli ve yeterli ön koşulları sağlarsa onu sanat yapıtı olarak sergileyebilirsiniz. Anlatmak istediğiniz bir mesajın ya da bir ahlaki-ideolojik görüşün olması, ya da hiçbir şeyin olmaması ama varmış gibi göstermeniz yeterli, bu mesajınızı ya da boşluğunuzu iletmede ne kadara başarılı olur, onu ne kadar yaşamın içerisinde dahil eder ve işlevselleştirirseniz o kadar güçlü sanat yapıtları üretmiş olursunuz, artık yansıma eşyadan eşyayadır. Tasarımların ne tasarımı olduğu önemsizleşiyor, işlevi olan her tasarım bir sanat yapıtına dönüşmeye başlıyor. Daha fazlası için Bauhaus okulunun çalışmalarına göz atılabilir.

 

Yansıma ——-> Eşyadan eşyaya

 

Kurumsalcı kuram: Sanat eseri varsa onu onaylayan, karşılaştıran, ölçen bir kurum vardır, sanat yapıtı nedir diye soruyorsanız bunun cevabını verecek kurumlar: müzeler, devlet kurumları ya da köklenmiş şirketlerdir, bu kurumlardır ancak sanatın kurum için doğru olup olmadığına karar veren…

 

Yansıma ——-> Eşyadan kurumsal demirbaşlara

 

Yeni Wittgensteincilik: Sanat kavramı tanımlanamaz, açık uçlu bir kavramdır.

 

Yansıma ——-> Yansıma, tanımsızın yansıması

 

Tarihselci kuram: Sanat eseri olarak sunulan şeyin sanat eseri olarak kabul edilmesi için tarihselci bir bakış gerekir

 

 

AffetmeyenSanattan Dürer’e sevgilerle… Melancholia, 1514 (engraving) by Dürer or Duerer, Albrecht (1471-1528); Private Collection; German, out of copyright

GÜNCELLENİYOR…

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

  78 comments for “Sanat kuramları ve felsefesinin fenomenolojik eleştirisi ve kuramsız bir öneri

 1. 26 Nisan 2019 at 16:16

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 2. 26 Nisan 2019 at 17:12

  Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking
  about! Bookmarked. Kindly additionally consult with my web site =).
  We may have a link alternate arrangement among us

 3. 26 Nisan 2019 at 18:05

  I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for.

  can you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind composing a post or
  elaborating on a number of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome site!

 4. 26 Nisan 2019 at 19:23

  Thanks in favor of sharing such a fastidious opinion, piece of writing is pleasant,
  thats why i have read it completely

 5. 27 Nisan 2019 at 01:39

  A financial advisor is your planning associate.

 6. 27 Nisan 2019 at 03:12

  It’s not my first time to pay a quick visit this site, i am browsing this web page dailly and take good information from
  here every day.

 7. 27 Nisan 2019 at 07:19

  This is a topic that’s near to my heart… Cheers!

  Exactly where are your contact details though?

 8. 27 Nisan 2019 at 12:28

  Informative article, exactly what I was looking for.

 9. 27 Nisan 2019 at 21:54

  Hi! I know this is sort of off-topic but I needed to ask. Does building a well-established blog such
  as yours require a massive amount work? I’m brand new to running a blog
  however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 10. 28 Nisan 2019 at 05:52

  Link exchange is nothing else except it is
  just placing the other person’s webpage link on your page at suitable
  place and other person will also do similar in support of you.

 11. 28 Nisan 2019 at 07:54

  Hi there would you mind letting me know which web host you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet
  browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 12. 28 Nisan 2019 at 13:03

  whoah this blog is fantastic i love studying your articles.

  Stay up the great work! You understand, a lot of
  people are hunting around for this information, you can aid them
  greatly.

 13. 28 Nisan 2019 at 19:23

  I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and amusing,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about.

  I am very happy that I stumbled across this in my search for something
  relating to this.

 14. 29 Nisan 2019 at 05:08

  Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this piece of writing
  here at this web site, I have read all that,
  so at this time me also commenting at this place.

 15. 29 Nisan 2019 at 17:50

  Hi there I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while
  I was searching on Google for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round thrilling
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go
  through it all at the moment but I have saved it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 16. 30 Nisan 2019 at 01:45

  I got this site from my buddy who shared with me on the topic of this
  site and at the moment this time I am visiting this site and reading very
  informative articles at this place.

 17. 30 Nisan 2019 at 02:21

  each time i used to read smaller articles or reviews
  that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading here.

 18. 30 Nisan 2019 at 08:09

  Very good information. Lucky me I discovered your blog by
  accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 19. 30 Nisan 2019 at 18:39

  I am genuinely happy to read this blog posts which includes tons of useful data, thanks for providing such data.

 20. 30 Nisan 2019 at 20:01

  Actually when someone doesn’t understand then its up to other users that they will assist, so
  here it happens.

 21. 30 Nisan 2019 at 21:48

  Superb post however , I was wondering if you could write a litte more
  on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little
  bit further. Many thanks!

 22. 1 Mayıs 2019 at 02:05

  Wow! At last I got a website from where I know how to
  genuinely get useful facts regarding my study and knowledge.

 23. 1 Mayıs 2019 at 08:32

  Hi there, I enjoy reading through your post.
  I like to write a little comment to support you.

 24. 1 Mayıs 2019 at 16:28

  Admiring the time and effort you put into your site and in depth information you offer.
  It’s good to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same unwanted rehashed information. Great read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

 25. 2 Mayıs 2019 at 14:05

  You could definitely see your expertise in the work
  you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
  All the time go after your heart.

 26. 2 Mayıs 2019 at 17:22

  Nice post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired!
  Extremely helpful info particularly the last phase 🙂 I
  care for such information a lot. I used to be looking for
  this certain info for a very long time. Thanks and good luck.

 27. 2 Mayıs 2019 at 18:26

  Thanks a lot for sharing this with all people you actually
  realize what you are speaking approximately! Bookmarked.
  Please additionally discuss with my web site =). We will have a link alternate
  agreement among us

 28. 2 Mayıs 2019 at 20:15

  Thanks in support of sharing such a nice thinking, post is nice, thats why
  i have read it completely

 29. 2 Mayıs 2019 at 23:36

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 30. 3 Mayıs 2019 at 00:43

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Appreciate it!

 31. 4 Mayıs 2019 at 02:38

  We absolutely love your blog and find most of your post’s
  to be just what I’m looking for. Would you offer
  guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind publishing a post or
  elaborating on a few of the subjects you write about here.
  Again, awesome weblog!

 32. 4 Mayıs 2019 at 07:33

  Thankfulness to my father who told me on the topic of this webpage,
  this blog is really amazing.

 33. 4 Mayıs 2019 at 15:25

  magnificent post, very informative. I ponder why the opposite specialists of
  this sector do not understand this. You must continue your writing.
  I am sure, you have a huge readers’ base already!

 34. 5 Mayıs 2019 at 11:23

  That is really interesting, You are an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and stay up for searching for extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your site in my social networks

 35. 5 Mayıs 2019 at 11:48

  Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.
  I will always bookmark your blog and definitely will come back down the
  road. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice weekend!

 36. 5 Mayıs 2019 at 18:26

  Excellent way of explaining, and pleasant article to obtain facts regarding
  my presentation focus, which i am going to convey in university.

 37. 5 Mayıs 2019 at 19:23

  Ahaa, its nice discussion regarding this article here at this blog, I have read all that, so now
  me also commenting at this place.

 38. 6 Mayıs 2019 at 07:11

  Awesome site you have here but I was wondering if you
  knew of any forums that cover the same topics talked about
  in this article? I’d really like to be a part of group where I can get
  opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 39. 6 Mayıs 2019 at 09:25

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It’s always useful to read through articles from other writers and
  practice something from their sites.

 40. 6 Mayıs 2019 at 19:05

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 41. 6 Mayıs 2019 at 22:36

  I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else
  encountering problems with your blog. It appears as if some
  of the written text in your posts are running off the
  screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to
  them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Thanks

 42. 7 Mayıs 2019 at 06:45

  I used to be recommended this website by my cousin. I’m no longer certain whether this put up is written through
  him as no one else understand such specified about my difficulty.
  You are wonderful! Thanks!

 43. 7 Mayıs 2019 at 18:21

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of house
  . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Studying this information So i am satisfied to express that I
  have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly
  what I needed. I such a lot indisputably will make sure to
  don?t forget this website and provides it a glance on a continuing basis.

 44. 7 Mayıs 2019 at 23:52

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked
  up something new from right here. I did however expertise several technical
  issues using this website, since I experienced to reload the website many times
  previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very
  frequently affect your placement in google and could
  damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 45. 8 Mayıs 2019 at 19:39

  I have to thank you for the efforts you have put in penning this
  blog. I really hope to check out the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get
  my own site now 😉

 46. 8 Mayıs 2019 at 20:35

  Appreciation to my father who told me about this blog, this website is
  actually amazing.

 47. 9 Mayıs 2019 at 03:57

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my
  blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you

 48. 9 Mayıs 2019 at 05:29

  I am really impressed with your writing skills as well as with the layout
  on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to see a great blog like this one these days.

 49. 9 Mayıs 2019 at 11:08

  Great article. I am facing some of these issues as well..

 50. 9 Mayıs 2019 at 15:36

  Magnificent goods from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you are simply extremely wonderful.
  I really like what you have received right here, really like what you’re saying and the best way through which you are saying it.
  You are making it entertaining and you still care for to stay it sensible.
  I can’t wait to learn far more from you. That
  is actually a great web site.

 51. 9 Mayıs 2019 at 23:32

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless
  imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and videos, this website could undeniably be one of the greatest in its niche.
  Superb blog!

 52. 10 Mayıs 2019 at 15:54

  I’ve been browsing online more than 3 hours lately, yet I
  by no means discovered any fascinating article like yours.
  It’s pretty price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made
  excellent content as you probably did, the web might
  be much more useful than ever before.

 53. 11 Mayıs 2019 at 13:33

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
  say that I have really enjoyed surfing around
  your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 54. g
  12 Mayıs 2019 at 18:10

  If you are going for finest contents like I do, just pay a quick visit this web site daily as it offers quality contents,
  thanks

 55. g
  13 Mayıs 2019 at 00:50

  bookmarked!!, I really like your web site!

 56. 15 Mayıs 2019 at 07:26

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.

  Any feedback would be greatly appreciated.

 57. 15 Mayıs 2019 at 08:27

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this website
  with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Outstanding blog and terrific style
  and design.

 58. 15 Mayıs 2019 at 21:41

  That is true for investment advice as properly.

 59. 16 Mayıs 2019 at 05:50

  Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 60. 16 Mayıs 2019 at 06:09

  It’s perfect time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest
  you few interesting things or advice. Perhaps
  you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 61. 16 Mayıs 2019 at 08:06

  It’s appropriate time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this
  article. I want to read more things about it!

 62. 16 Mayıs 2019 at 08:25

  Yes! Finally someone writes about ig.

 63. 16 Mayıs 2019 at 10:38

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable info to work
  on. You’ve done an impressive job and our whole community
  will be grateful to you.

 64. 16 Mayıs 2019 at 17:03

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet
  browser compatibility but I thought I’d post to let you
  know. The design look great though! Hope you
  get the issue resolved soon. Cheers

 65. 17 Mayıs 2019 at 03:44

  What a material of un-ambiguity and preserveness of
  precious familiarity about unexpected emotions.

 66. 17 Mayıs 2019 at 22:23

  Everything is very open with a really clear clarification of the
  challenges. It was really informative. Your website is very useful.
  Many thanks for sharing!

 67. 17 Mayıs 2019 at 22:53

  First of all I would like to say superb blog! I had a quick question that I’d like
  to ask if you don’t mind. I was interested to find out how
  you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had trouble clearing my mind in getting my ideas out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are generally wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Many thanks!

 68. 18 Mayıs 2019 at 00:57

  Attractive section of content. I just stumbled upon your
  blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 69. 18 Mayıs 2019 at 01:06

  Buyers do pay direct and oblique costs.

 70. 18 Mayıs 2019 at 03:36

  This is a topic which is close to my heart… Take care!
  Where are your contact details though?

 71. Gus
  18 Mayıs 2019 at 15:28

  A monetary advisor is your planning associate.

 72. 18 Mayıs 2019 at 16:53

  Hi! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established website like yours require a massive amount work?
  I’m brand new to blogging but I do write in my diary everyday.

  I’d like to start a blog so I can share my experience and
  thoughts online. Please let me know if you have any kind
  of suggestions or tips for new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 73. 19 Mayıs 2019 at 07:04

  Financial advisors business is individuals enterprise.

 74. 19 Mayıs 2019 at 16:21

  Magnificent beat ! I wish to apprentice
  while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 75. 19 Mayıs 2019 at 16:34

  Investors do pay direct and oblique prices.

 76. 21 Mayıs 2019 at 16:46

  Hi to every single one, it’s truly a fastidious for
  me to pay a quick visit this web site, it consists
  of useful Information.

 77. 22 Mayıs 2019 at 02:38

  Think about investments that supply fast annuities.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × one =