Sanat Camiasına Açık Çağrı! ( Bir Sanat Derneğinin Bir Öneri Karşısındaki Tutumu )

 

Affetmeyen Konuk: Vecdi Uzun 

SANAT CAMİASINA AÇIK ÇAĞRI !

UPSD tarafından EVİPERON adıyla sanat eserlerinde çalıntı ve sahtekarlığı önlemek amacıyla kamuoyuyla paylaştıkları belge ve işleyiş hakkındaki önerilerimin ilk kısmı olan metini UPSD ile paylaştım. UPSD ‘ne Gönderdiğim e-mailde de bu öneri yazısını sosyal medyada paylaşacağımı açıkladım.

Bu paylaşımdan sonra UPSD Başkanı Bedri Baykam imzalı cevap yazısı aldım.

1- Mektubun ilk kısmında EVİPERON hakkında bilgi verilmektedir. Önerim için teşekkür edilmektedir.
2- Cevap yazısının son kısmında özetle;
a) “””….hiçbir maddi karşılık beklemeden zor şartlarda görev yapan dernek yönetim kurulunu gereksiz yere rencide edecek paylaşımların olduğu ve bunun tekrarlamamanızı …” rica ediliyor..

Sorarım ; Vecdi UZUN olarak yapılan aşağıdaki Öneri mektubunun neresinde rencide edici bir ifade bulunmaktadır. ?

b) “…EPİVERON, yaklaşık bir senedir gönüllü bir kadroyla, sanatçı, galerici, müzayedeci ve hukukçularla, ciddi bir zaman, büyük emek ve özveri verilerek hazırlandığı, . Bu şekilde, sanat ortamındaki haksızlıklara ve kontrolsüzlüklere karşı çıkmak için bu yönde çaba sarf eden bir kurumu haksız yere kötülemek yerine, daha destekleyici davranmanızı temenni edildiği…” yazılmaktadır.

Sorarım; Bu öneri mektubunun neresinde haksız bir kötüleme vardır?

UPSD gibi bir sivil toplum örgütüne medyada duyurdukları EVİPERON uygulaması hakkında öneri ve bilgi veriyorum. Bir hakaret edilmediğim kaldı. Kamuoyuna mal olmuş bir konu hakkında ahlak ve yasal kurallar çerçevesinde herkes bilgilendirme yapabilir ve yasal hakkıdır. Bu önerinin kamuoyuyla da paylaşılacağı kendilerine iletilmiş olmasına rağmen sansür benzeri bir çabaya girmelerinin nedeni nedir?

.

Bu öneri mektubunu UPSD’den gelen bilgileri de ekleyerek bu sayfada sanat camiasını bilgilendirmek için yayınlamaktayım.

Yasal hak ve ödevlerimin tamamının bilincinde ve gereken etik-ahlak kurallarının da sahibi olarak; UPSD Başkanı Bedri Baykam’ı yukarıdaki ifadeleri nedeniyle kınıyorum . Eleştiriyi bir tarafa bırakalım , bir öneriye bile bu kadar tepki ile yaklaşım; bir sanatçıya, bir sanat sivil toplum örgütüne ve bir sivil sanat örgütünün yönetim kuruluna yakışır tavır değildir.
Netice;Bir sanatsever bir sanat sivil toplum örgütüne öneride bulunuyor. Gelen cevapta teşekkürle karışık sansür edilmesi gereği ve benim negatif davranışım eleştirilmektedir.

Sanat camiası konuya bir de bu cepheden bakınca ne görüyorsunuz?

Benim gördüklerimi mi? Bir sanatsever olarak karşı karşıya kaldığım tutumu paylaşmak istedim.

Saygılarımla
Vecdi UZUN
Sanatsever “”””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””

UPSD TARAFINDAN DETAYLI ÇALIŞILMA YAPILMADAN
KAMUOYUNA SUNULAN EVİPERON “ESER PİYASAYA VERİLME ONAYI) BELGESİ
GİRİŞ:
UPSD Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği tarafından Türk resim piyasasına profesyonel bir oluşum kazandırabilmek amacıyla EPİVERON adını verdikleri “Eser Piyasaya Verilme Onayı” sisteminin başlaması konusunda karar alındı. UPSD açıklamasında EVİPERON uygulamasıyla görsel sanatlarda sanat eseri kimliği özelliğini taşıyan Epiveron kimliği olan eserler bu kimlikleri ile dikkate alınarak, çalıntı, sahte eserler önlenmiş olacaktır.

UPSD TARAFINDAN ÖNERİLEN UYGULAMA:
UPSD’nin konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır.
“ EPİVERON, sanat eserinin pasaportu niteliğindedir. İster kalıcı, ister geçici bir süreliğine olsun, bir sanat eseri yurtiçi veya yurtdışında yer veya el değiştiriyorsa, EPİVERON onun her türlü güvencesini sağlayacak olan belgedir. Eserin ilk elden çıkış anından itibaren, eserin çalıntı veya sahte olmadığını kanıtlayan, eser her el değiştirdiğinde kaydını üzerine geçiren, eser bir yere gittiğinde kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman sahibine döneceğinin kaydını tutan, eserin satış veya telif hakları ayrıysa, bunları netleştiren ve sonuç olarak sanat dünyamıza, sanat piyasamıza bir nebze belirlilik, açıklık ve güvenilirlik kazandırma amacı taşıyan bir girişimdir.
EPİVERON, (henüz) yasal bir zorunluluk değil ama bir gereklilik. Sanat ortamında kontrolsüzce el değiştiren, takibi yapılamayan sanat eserleri özelinde bir düzenleme ve kontrol mekanizması sağlayacak olan bu belge ile sadece sanatçı veya galerici değil, koleksiyoner ve özellikle müzayede evleri de sorumluluk sahibi olacaktır. Ancak sanatçılar, galericiler, koleksiyonerler, aracılar, müzayedeciler bunu sürekli olarak uygularsa ve EPİVERON’u olmayan sanat eserlerini satın veya ödünç almamak konusunda ortak bir bilinç gösterilirse, ortaya çok farklı ve sağlıklı bir sanat ortamı çıkacak.
Bu belge ile birlikte:
• “Sahte eser mi aldım?” diyenlerin oranı giderek azalacak.
• Çalıntı/sahte eser satanlara karşı caydırıcı bir önlem alacak ve bunların sayısı giderek azalacak.
• Sanatçısından veya kaynağından “ihtilaflı” veya tartışma yaratabilecek eser alma ihtimali yok olacak.
• Eser “yuvasından” çıkarak herhangi bir sergiye, müzayedeye gidip gelirken, gerek taban değeri, güvenlik/sigorta bedeli ve eserin somut sorumlusu belli olacak.
• Sanatçıların ve galericilerin yıllardır müzayedeler tarafından mağdur edilmesi son bulacak. DİKKAT: Burada özellikle koleksiyonerlere önemli bir görev düşüyor.
Lütfen artık EPİVERON’u olmayan hiçbir sanat eserini almayın, itibar etmeyin, kesinlikle koleksiyonunuza katmayın. Sahte, çalıntı veya eserin sanatçısının tüm haklarını mağdur ederek gerçek değeriyle alakası olmayan bir bedelle satışa sunulmuş olan hiçbir eser, gerçek anlamda sanatsever bir koleksiyonerin elinde olan eserler arasında bulunmaz, bulunmayı hak etmez!
EPİVERON’un sanat ortamımızda “uygulanması” ve gerçek anlamda sanat eserinin pasaportu haline gelmesi tamamen size bağlı. Bu nedenlerle, EPİVERON’u olmayan hiçbir eseri ne galeriden, ne sanatçıdan ne de müzayede evinden almamanızı rica ediyoruz. EPİVERON’u olmayan bir sanat eseri almakla, karaborsa alış-veriş yapmak, sigortasız işçi çalıştırmak arasında fark yoktur. Elinizdeki eserin, değerinin onda bir değerine satılmasını da engelleyin, sanatçının tüm haklarının bu yolla çiğnenmesine de mani olun. “

UPSD tarafından yapılan bilgilendirmede EPİVERON belgesi uygulama örneği de aşağıdadır.
“”””””””””””””””
EPİVERON
(Eser Piyasaya Verilme Onayı)
(EPİVERON’u bulunmayan herhangi bir eserin satın alınması veya sergilenmesi, her türlü hukuki ihtilaf ve
tartışmaya gebedir.)
Eser Adı :
Sanatçı :
Yıl :
Teknik :
Çıkış Kaynağı :
Koleksiyon geçmişi :
Son Koleksiyoneri :
ESER HAK SAHİBİ
(Sanatçı, varisleri veya bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş kişi)
Adı Soyadı :
Telefon :
Cep Telefonu :
Adres :
e-mail :
Şayet farklı bir kişiyse, telif hakları sahibi:
Adı Soyadı :
Telefon :
Cep Telefonu :
Adres :
e-mail :
ESERİN KATILMASINA İZİN VERİLEN
• Sergi (satış amaçlı)
• Sergi (sergileme amaçlı)
• Müzayede
A- ESER BİR SATIŞ AMAÇLI SERGİYE VERİLİYORSA
Eserin galeri satış fiyatı ……………… ( ) +KDV olacaktır.
Belirtilen rakama, galerinin satış komisyonu olan % … dahildir.
Bu satışta pay sahibi olan diğer kurum/kişinin payı %….olarak tespit edilmiştir.
Eser satışı üzerinden %… indirim yapılabilir.
Galeri İsmi :
Küratör / Direktör :
Tarihi :
Yeri :
Sigorta Bedeli :
Eser veya eserlerin sergiden sonra en geç ……… gün içerisinde sanatçı veya hak sahibine iade edilmesi
gerekmektedir.
Galeri veya kurum sergiden sonra konsinye eser elinde tutmak isterse, bu eserler EPİVERON’ları çıkarılarak
anlaşılan süre üzerinden sergi mekanına bırakılabilir.
—————————————————————————————————————

B- ESER SADECE “SERGİLEMEK AMAÇLI” SERGİYE VERİLİYORSA
Galeri/Müze/Kültür Kurumu İsmi :
Küratör / Direktör :
Tarihi :
Yeri :
Sigorta Bedeli :
Anlaşmaya göre, varsa eser kira bedeli*:
Eserin alındığı andan, geri getirilip teslim edildiği ana kadar ana sorumlusu:
İsim :
Telefon Numarası :
İmza :
……………. ‘in ……………… başlıklı yapıtını sergileme amaçlı aldım. Geri getirene kadar oluşabilecek tüm
hasarlardan, eser değeri üzerinden kurumumla (bilgileri altta) beraber sorumluyum. Kurumdan verilmiş
yetkilendirilme belgesi ektedir.)
Kurum :
Yetkilendirilen kişi :
Yetkiyi veren kişi :
Lütfen el yazısı ile yazın:
Okudum, anladım.
İmza:
…………………………………………………

C- (Eser, şayet sanatçı değil, bir koleksiyoner veya kurum tarafından başka bir sergiye veriliyorsa, sanatçı veya varisleri veya yetkilendirdikleri kişi haberdar edilmeli ve yazılı onay alınmalıdır.)
Sergiye Veren:
Adı Soyadı :
Telefon :
Cep Telefonu :
Adres :
e-mail :
Haberdar edilen ve onay alınan sanatçı veya varisi veya yetkilendirdikleri kişi:
Adı Soyadı :
Telefon :
Cep Telefonu :
Adres :
e-mail :
Sergileyen, eserin nasıl sergileneceği konusunda, sanatçı veya varislerinin talimatları doğrultusunda
hareket edeceğini taahhüt eder. (Örnek: “Yerde veya spot ışıksız veya yerden en az 50 cm yukarıda” gibi)
Sanatçısı veya varisi zaman aşımı nedeniyle bulunamayan eserler için bilirkişi onayı:
İsim:
İmza:
Tarih:
Eser hak sahibinin izin/imzası:
(Bakınız yukarısı)
Sergi Bitiminde:
… tarihinde ……’de sergilenmek üzere verdiğim ……… adlı eseri hasarsız olarak teslim aldım.
İsim:
A) Sanatçı B) Eser hak sahibi C) Galeri
Tarih:
İmza:
Eseri teslim eden:
————————————————————————————————————————

D- ESER BİR MÜZAYEDEYE VERİLİYORSA • Eserin müzayede çıkış fiyatı kesinlikle ………………. TL ( )’nin altında olamaz.
• Bu rakam sanatçı veya varislerinin onayı olmadan belirlenemez.
• Eserin kataloğa girecek görseli ve bilgisi için sanatçı veya varislerinin onayı alınmalıdır.
(Bilgi için: Rakamın o gün Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuru karşılığı)
Eser sahibi veya varislerinden kimin haberdar edildiği ve “orijinal aidiyet onayı” veren kişi:
Adı Soyadı :
Telefon :
Cep Telefonu :
Adres :
e-mail :
Müzayede Evinin İsmi :
Müzayede Bilgisi :
Tarihi :
Yeri :
Eseri satışa sunan şahıstan/kurumdan istenilen bilgiler:
Eserin koleksiyonuna giriş şekli (satın alma, miras, el değiştirme vs) :
Eserin koleksiyonuna giriş tarihi :
Eserin koleksiyonuna giriş bedeli :

“”””””””””””””””””
Yukarıdaki bilgiler incelendiğinde bu çalışmanın öncelikle anlaşılmakta ciddi güçlükler taşıdığı, bazı yönlerinin eksik ve hatalı olduğu, yasal mevzuat incelenmeden acelece hazırlandığı ve bu hazırlık aşamasında paydaşlardan fikir alınmadığı düşüncesindeyim.
Belge kelimesi bu açıklama içinde çok geçmektedir. TDK sözlüğünde Belge; bir kimsenin niteliğini, bir şey üzerinde hakkını ya da kendisine verilen hakkı bildiren resmi kâğıt olarak adlandırılmaktadır. Başka bir açıklamada da Türk Dil Kurumu belgeyi “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman” olarak tanımlar. Belgenin bir hakkı içermesi, bunu gösterebilmesi ve de basılı-yazılı bir evrak olma özelliği vardır. EVİPERON belgesi hakkında UPSD’nin açıklamalarından bu belgenin üçüncü kişilere genel büyük bir belge gücü yaratmamaktadır.

İNCELEMElLERİMİN DEĞERLENDİRMESİ:
EVİPERON belgesi eser künyesi dışında hak sahibi, satış fiyatı ile satış şekli hakkında da bilgi vermektedir. Bu belgenin düzenleyicisi eser hak sahibi ( hak sahibi eserin yapımcısı, sahibi, yasal hak sahibi ve mirasçıları olması duruma göre değişebilir.) tarafından hareket dip varacağı ve bulunacağa göre farklılık göstermektedir. Eser sahibi bugün gereken bilince sahip olsa basit bir sözleşme ile haklarının korunmasını sağlayabilir. Burada önemli olan UPSD’nin bu bilinci veren organizasyonun varlığını ortaya koymasıdır. Metinlerdeki anlatım eksikliği ve karmaşa şu an bunun önemli bir organizasyon olduğunu ortaya koyamamıştır.
EVİPERON belgesi hakkındaki görüşlerimi bir sanatsever ve sanat ürünü alıcısı olarak bildirmekle sanata karşı görevimi yaptığımı düşünüyorum.

1- Bu bilgiler ışığında bu belgenin eserin her sahip değiştirmesi bir tarafa sahibi elinden müzayede veya sergiye doğru her hareket etmesinde düzenleneceği anlaşılmaktadır. Bir sahiplik hakkında her durumda yeni bir belge üretiliyor ve piyasada aynı sahiplik için başka başka durumlar için birden fazla belge varsa belge niteliğinde zaman içinde sıkıntı olabilir.

2- Belgelerin en önemli özelliği hak sahipliğini bir otorite ile ortaya koymasıdır. Her sahip olan bir kağıda bu bilgileri yazıp EVİPERON belgesi üretebilecekse bu belgelerin güvenirliği nasıl oluşacaktır. Bugünkü durumda taraflar arasında bir beyaz kağıda eserin teslim şekli ve diğer hak ve bilgilerinin yazılıp karşılıklı sözleşmeye bağlanması mümkün olup, bu işin ciddiyetini bilen sanatçılar bu devir ve teslimleri bir belgeye bağlamaktadır.

3- EVİPERON belgesinin en önemli özelliğinin kamuoyunu bilgilendirerek sahte ve çalıntı eserlerin dolaşımını engellemek olduğu düşünülürse iki kişi tarafında yapılan bir sözleşmeden kamuoyunun bilgi sahibi olması mümkün değildir.
4- Bu belgelerin bir merkezden üretilip, bir web tabanı ile herkesin her an incelemesine sunulması sağlanmadıkça kişilerin kendi aralarında ürettiği bu belgelerin sahtekarlığı engellemesi mümkün değildir.
5- Bu belgelere konu olan/ olacak olan eserin bir soğuk-sıcak mühür, elektronik bilgi kiti vb. ile EVİPERON belgesine bağlı olması sağlanmadıkça sahtecilik devam edecektir. Bugünkü teknolojide basit kitlerle bu çok rahat sağlanmaktadır. Resmin arkasına konulacak bir elektronik yonga (kit) ile eser ile bağlantı kurulması sağlanabilir. Bu kitler çıkartıldığında imha olan yapıları ve ayrıca tekrar bilgi yüklenemez olma özellikleri ile sanat eseri üzerinde güvence sağlar. Bu kitten alınacak bilgiler ile UPSD bünyesinde oluşturulacak web tabanlı ve harice açık bilgi tabanı üzerinden kamuoyu bilgi durumu ile üzerine kit ekli eserin fiziki durumunu karşılaştırabilir.
6- Eser üzerindeki kit dışında mutlaka sanat eserinin arka yüzünde eseri sabitleyici bir sıcak veya soğuk damga olmalıdır. Eser üzerinde kitle ve mühürle sabitleyici bir işlem yapılmadıkça UPSD tarafından önerilen sistem sahteciliği engellemez.
7- Sanatçıdan doğrudan gerçek kişilere (tacir olmayan) yapılan satışlarda Gelir Vergisi, KDV, ÖTV vb. vergi ortaya çıkmaz. Sanatçılara uygulanan muafiyet nedeniyle bu vergilerin muhatabı KDV’ye muhatap kişiler olacağı için muafiyet sanatçıya devam eder ve stopajı Kurumlar vergisi mükellefi öder. EVİPERON belgesi devletin sanat üretimlerini belgeleyip vergilendirmesi açısından olumlu bir adım olabilir. Bir sonraki aşamada alım ve satımların vergiye tabi olacağı ortadadır. Şu an daha çok konsinye şekliyle görülen, ama irsaliye ile kayda bağlanmamış olması nedeniyle sanat piyasasında galeri veya satıcılar üzerinden devam eden satışlarda da vergi tekniği ile konuşulursa büyük oranda “Vergi Kaçakçılığı” olduğu görülebilir. Vergi mevzuatı incelenmeden yapılan düzenlemeler havada kalacaktır.
8- FSEK Md 45 kapsamında belirtilen ve hala çıkmayan kararnamenin eksikliği; sanatçının elinden çıkmış sanat eserinden belirli bir pay alması şu an mümkün değildir. Bu yasal düzenleme yapılmadıkça UPSD tarafından önerilen sistemin bu konuda da fazla yararı olamaz.
9- Eser üzerinde gereken sabitlemenin şu an yapılabilmesinin mutlaka UPSD tarafından veya onun belirleyeceği mahalli temsilciler tarafından her ilde lokal olarak yapılması gerekir. Şehir bazında yapılmayan örgütlenmeler bu sistemin uygulanmasını engeller.
10- Konuyu bir örnekle açıklayalım;

a) Bu belgeyi almak isteyen kişi web sayfası üzerinden online bir form ile UPSD’ye başvuracak ve makul olan tescil masrafını (Kit, mühür ve web sistem katılım payı olarak 50.- makul fiyat olabilir.) banka hesabına ödeyecek.
b) İstanbul’da ise UPSD merkezine eserle gelecek ve sabitleme işlemi yapılarak eser bilgilerinin (görsel dahil) girmesi sağlanacaktır.
c) Taşrada ise temsilciye gönderilen kit ile temsilcide bulunan mühürle sabitleme yapılacak.
d) Bu konuda açılan web sayfasında o eser hakkında tüm bilgiler görülecektir. O eserin kimin elinde olduğu (malikinin izin vermesi halinde malik bilgisi gizlenebilecektir.) kamuoyuyla paylaşılabilir olacaktır.
e) Bu sitenin açıklığı genelden çıkarılıp şifre yoluyla sanatçı/sanatsever/koleksiyoner/akademisyen/Eleştirmen/yazar vb. ile talep edenlere özel açılır hale getirilebilir
f) UPSD’nin önerdiği belgeyi düzenleyen taraflardan biri bu belgenin kopyasını UPSD ye ilettiği anda bu belgede yazan bilgiler web tabanına işlenecektir. Son sahip veya satın alanların şifreleri üzerinden bunu kendilerinin yapması da sağlanabilir.
g) Belirli bir süre sonra yeni sanat eserlerinin yanında sanatçılarının elinden çıkmış ve şu an sanatsever-koleksiyoner elinde bulunan eserlerinde sabitlenerek kayıt altına alınması sağlanabilir.

ÖNERİLER:
1- EVİPERON kampanyasının öncelikle detaylandırılarak (Amaç, Yarar, Hedef, İşleyiş..) slaytlar üzerinden tanıtımının yapılır hale gelmesi esas olmalıdır. Bu haliyle anlaşılmadan uzak ve amacı dışında bilgilendirme bulunmaktadır. Bu konuda hazırlanacak videolar ile sosyal medyada tanıtım hızlandırılabilir. Görsel sanat üreten sanatçıların okuma yetenekleri az olduğu için basit ve etkili tanıtım gerekir.
2- Özellikle FSEK ile vergi ve Kültür Bakanlığı konularındaki incelemeler yapılmadan tanıtıma başlanmamalıdır.
3- Eser üzerinde sabitleme ( Sıcak mühür ve kit) olmadan sahtekarlığı önlemek mümkün değildir.
4- Bu konuyu geniş platformlarda tartışarak karşılıklı bilgi alışı sağlanmalıdır.
5- Bu işin yasal düzenlemesi için bakanlıklar nezdinde (Kültür ve Maliye bakanlığı)bir toplantı sağlamakta yarar ver.
6- Eser, eser sahibi ve EVİPERON merkezi arasında hızlı bağlantı ve etkin bir trafik kurulmalıdır.
7- Web sayfası üzerinden genel inceleme veya yetkili kişilere tanıtan şifrelerle inceleme yetkisi sağlayarak bir güven ortamı oluşturulabilmelidir. Bu güveni sağlamak için de ilk 100 sanatçının ve koleksiyonerin birer eseri ücretsiz EVİPERON belgesine bağlanmalıdır.

Netice olarak; bu konunun öncelikle paydalarının da dahil olduğu bir komite ile yapılacak bir toplantıda incelenmesi gerekir. Bu haliyle UPSD’nin EVİPERON belgesi sanatta kopyacılığı engelleyecek yapıda değildir.
UPSD gibi büyük ve ciddi bir sanat örgütlenme yapısının “Sanat eserlerinde Sahtekarlık ve Çalıntının Ortadan Kaldırılması” gibi çok önemli bir konuda eksik hazırlıkla ve aceleyle kamuoyu önüne çıkmasını pek de olumlu karşılamıyorum.
Konu hakkında gereken desteği bir sanatsever olarak sunmaya hazırım.

Saygılarımla

 

 

 

Bir öneri ve öneri karşısında tutum, temalı bir e-posta aldık. E-posta, Vecdi Uzun tarafından affetmeyensanat’a gönderilmiş, e-postanın açıklaması şu biçimde:

 

UPSD ye kendilerinin uygulamaya koyacakları EVİPERON belgesinin kamuoyunda duyurulması sonucunda bir öneri belgesi yazdım. Yazının içinde hiç bir hakaret bulunmamaktadır.  Bu öneri mektubunu kamuoyuyla da sosyal medya üzerinden paylaşacağımı da ifade ettim.

Gelen cevap sonucu hazırladığım yazı aşağıdadır.   
Bunu yayınlayabilir misiniz?
Gelen e-posta içeriğinde ve sayın Vecdi Uzun’un öneri üslubunda bizce hiçbir sakınca olmadığı için bu öneri dosyasına yer vermekte bir sakınca görmüyoruz.

( Eğer; alıntı, ç-alıntı, varsayın-tı olduğunu düşündüğünüz ama ‘açık’ etmekten bir biçimde çekindiğiniz ‘sanat eserleri’ ve affedemediğiniz durumlar  var ise bunları bize iletir misiniz?

Bu ‘sanatçılar’ ne kadar ünlü, güllü, mevki sahibi ve ‘kişi sahibi’ olursa olsun, ‘sanat çevrelerinden’ aforoz edilmeyi ve YASAL ŞİKAYETLERİ de göz önüne alarak yayımlayabilir, bu ‘sanat eserleri’ nin altındaki derin bağıntıları göstermek için çaba sarf edebiliriz. Göndereceğiniz iletileri merakla bekliyoruz.
Bu konuda hiçbir sanat otoritesinden çekinmediğimize emin olabilirsiniz! )

      

AffetmiyorumAffet!

 

Comments

comments